คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

8
อาจารย์กนกวรรณ แก้วประเสริฐ
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
วันนี้ อาทิตย์, 24 มีนาคม 24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560)Skip สื่อประกอบการสอน (3/2559)Skip หน้าหลักSkip link อื่นๆSkip Google Scholar

Google Scholar

Skip Research 2018


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของkanokwan kaewprasert
วิชาการจัดการองค์การ
โดย kanokwan kaewprasert - พฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2017, 02:02PM
 

1. จงอธิบายความหมาย ความสำคัญของการจัดการพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ยิ้ม
Skip บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

Skip วิจัย

วิจัย

ปี2555 วิจัยการนำปรัชญาพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของเยาวชนชุมชนเมือง

ปี2556 วิจัยความรู้และทัศนคติและความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ปี2557 วิจัยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ปี2558 วิจัยทัศนะของเยาวชนในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย

Skip ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

Skip มคอ.3 (ปีการศึกษา 2/2560)Skip เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)Skip แบบฝึกหัด (ปีการศึกษา 2/2560)Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 3-2560)Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 3-2560)

สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 3-2560)

Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 3-2560)

เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 3-2560)

Skip แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 3-2560)Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 1-2561)Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1-2561)Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2561)Skip แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 1-2561)Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 2/2561)