คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

khajeerat

คณะวิทยาการจัดการ

Skip หน้าหลักSkip มคอ.3Skip งานวิจัยSkip การบริการวิชาการSkip การทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

รายวิชาที่มีอยู่

  • แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีทางการจัดการ หลักการจัดการองค์การ กระบวนการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ หน้าที่การจัดการองค์การ การสื่อสารภายในองค์การ รวมถึงหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์การ พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องการจัดการองค์การ
  • ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมตลอดจน การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบธุรกิจ
  • ศึกษาถึงความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คำปรึกษาและชี้แนะการจูงใจผู้ร่วมงานจิตวิทยาในการบริหารงานในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และจิตวิทยาของความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน
  • ศึกษาแม่บทการบัญชี หลักการบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า การเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์
ศิลปวัฒนธรรม
โดย ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ - อังคาร, 13 กันยายน 2016, 05:23PM
 
กิจกรรมไหว้ครู

รูปภาพของขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์
กิจกรรม
โดย ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ - อังคาร, 5 เมษายน 2016, 03:36PM
 
บริการวิชาการ

รูปภาพของขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์
ร่วมงานคณะ
โดย ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ - พุธ, 14 ตุลาคม 2015, 03:58PM
 

รูปภาพของขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์
ร่วมงานสาขา
โดย ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ - พุธ, 14 ตุลาคม 2015, 03:23PM
 

รูปภาพของขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์
โครงการบริการวิชาการ
โดย ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ - จันทร์, 9 มีนาคม 2015, 04:47PM
 
โครงการส่งเสริมความรู้การทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเยาวชนขยายผลสู่ชุมชน


ยินดีต้อนรับ ยิ้ม "Welcome"

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
วันนี้ อาทิตย์, 24 มีนาคม 24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip เข้าสู่ระบบSkip เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องSkip Google Scholar

Google Scholar

Skip วิจัย ปีงบประมาณ 2561