Narong Anurak

You are not logged in. (Login)
Portrait

อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์
คุณวุฒิ:
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงาน / ประสบการณ์:

  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะวิทยาการจัดการ 2556-ปัจจุบัน
  • ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
  • โปรดิวเซอร์รายการเปรี้ยวปาก ช่อง 3
  • บรรณาธิการข่าวศิลปะ วัฒนธธรรม และบันเทิง True Vision (TNN24)
Skip Login
01
http://jr.fms.ssru.ac.th/index.php/th/
http://www.fms.ssru.ac.th/index.php/th/
http://www.sunandhanews.com/
Skip งานวิจัยSkip วิจัย ปีงบประมาณ 2561Skip Google Scholar

Google Scholar

Skip Research 2019

ข่าวและประกาศ

Picture of admin admin
Research
by admin admin - Friday, 9 December 2016, 11:44 AM
 
9
Picture of admin admin
เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
by admin admin - Monday, 11 January 2016, 05:31 PM
 
เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารการสื่สารมวลชนระดับสูง (บสส5.) ขงสถาบันิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่มวลชนแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต
Picture of admin admin
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร" จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม
by admin admin - Wednesday, 14 October 2015, 06:08 PM
 
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร" จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
7
Picture of admin admin
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
by admin admin - Wednesday, 14 October 2015, 06:07 PM
 
999
นักศึกษาสาขาวารสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN ๒๔ หนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การพูดและการแสดงออกทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษหลังดูงานคือ ๑.ดร.ภูวนาท คุนผลิน ๒.นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ ๓.นางสาวสุภิญญา รูปขำดี ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร รายการนิวส์วาไรตี้ และนักจัดรายการวิทยุคลื่นกรีนเว
Picture of admin admin
ริเริ่มพิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์”
by admin admin - Thursday, 13 February 2014, 04:18 PM
 
0006

 พิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์” เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เนื่องด้วยการได้รับพระพิฆเนศบางจารึกหนังสือมา และต้องการที่จะให้นักศึกษาในภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เคารพและสักการบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนอกจากการบูชาพระพิฆเนศแล้ว ยังจัดให้มีการบูชาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งนิเทศศาสตร์อีกด้วย จึงได้เรียกโครงการนี้ว่าพิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์” นั่นเอง

 ช่วงพิธีการ จะมีการจัดพิธีพราหมณ์บวงสรวงเศียรของบรมครูทั้ง ๙ เศียร (พระอิศวร
พระนารายณ์ พระพรหม พระปัญจสิงขร พระปรคนธรรพ์ (บางที่นิยมใช้เศียรพระเพชรฉลูกัณฐ์)
พระคเณศ พระพิราพ พ่อแก่ และเทริดมโนราห์) รวมถึงพระรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรูปปั้นพระพิฆเนศที่ได้รับมา หลักจากเสร็จพิธี ก็มีการรำถวายมือโดยตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชานิเทศศาสตร์ และต่อด้วยการครอบครูให้แก่คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา บัณฑิตนิเทศศาสตร์ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์”

Picture of admin admin
ริเริ่มโครงการ “มนัสคารวะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”
by admin admin - Thursday, 13 February 2014, 04:16 PM
 
0005

 โครงการนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นผู้ริเริ่มขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อครั้งที่ยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี หรือถ้าจะเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไป ก็คือการรำลึกถึงการจากไปของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ นั่นเอง

 เหตุผลที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา เพราะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ จะให้ความสำคัญกับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของพระองค์ แต่น้อยคนที่จะให้ความสำคัญกับวันสิ้นพระองค์ จึงได้ริเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมา และยังคงจัดขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปีจนกระทั่งปัจจุบัน

 ภายในโครงการ จัดให้มีการประกอบอาหารเป็นเครื่องคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้สด พวงมาลาเพื่อถวายหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ หรือที่ชาวสวนสุนันทาเรียกกันว่า “เนินใหญ่” นั่นเอง พร้อมกันนั้น ยังจัดให้มีการแสดงรำสีนวล ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็น
การรำที่พระองค์ทรงโปรด และยังมีการแสดงของผู้นำเชียร์ของภาควิชานิเทศศาสตร์ แสดงหน้าลานพระราชานุสาวรีย์ ต่อด้วยกิจกรรมสำคัญของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในพิธี “ปวารณาตนเป็นลูกพระนาง”
Picture of admin admin
ส่งเสริมการรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
by admin admin - Thursday, 13 February 2014, 04:14 PM
 
0004

 กิจกรรมในการส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มักจะเป็นกิจกรรมที่แทรกอยู่ในกิจกรรมรับน้องใหม่ ซึ่งจะมีหนึ่งวันจากวันรับน้องทั้งหมด ที่จะพานักศึกษาใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมการร้องเพลงความฝันอันสูงสุด และการแสดงของผู้นำเชียร์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์

Picture of admin admin
เปลี่ยนระบบการรับน้องใหม่และส่งเสริม “การรับน้องและประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์”
by admin admin - Thursday, 13 February 2014, 04:12 PM
 
0003

 โครงการ รับน้องและประชุมเชียร์เป็นโครงที่มีการจัดต่อเนื่องมาทุกปี แต่ก่อนหน้านี้ หลายคณะและสาขา ใช้ระบบการรับน้องที่เรียกกันว่า “ระบบโซตัส” ซึ่งตามความรู้สึกส่วนตัวที่ถูกรับมาด้วยระบบดังกล่าวนี้ รู้สึกว่าเป็นระบบที่โหดเกินไปที่จะรับน้องใหม่เข้ามาอยู่ในสาขาหรือคณะ เมื่อได้ขึ้นมาเป็นรุ่นพี่ในการจัดกิจกรรมรับน้อง จึงได้เปลี่ยนระบบการรับน้องของภาควิชานิเทศศาสตร์ใหม่ จากระบบโซตัส มาเป็นระบบที่เรียบง่าย แต่ให้ความหมายที่ชัดเจน และเรียกว่า “ระบบครอบครัว” เพราะเชื่อเสมอว่า หากเราให้ความรัก ดูแลใครจากใจจริง และทำให้เขาเหล่านั้นสัมผัสถึงความรักประหนึ่งคนในครอบครัวได้ สร้างความไว้ใจให้กับผู้ที่เข้ามาใหม่ได้ ก็ย่อมจะเป็นการดีกว่าการที่ต้องบังคับให้กระทำหรือไม่กระสิ่งต่าง ๆ แต่ถึงอย่างไร แม้จะไม่ได้มีการบังคับในการทำอะไรมากนัก แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นเสมอคือ การทำอะไรโดยรู้จักกาลเทศะ รู้จักการให้เกียรติซึ่งกันและกัน วางตัวระหว่างกันอย่างเหมาะสม และตั้งแต่ในปีที่ขึ้นมาเป็นผู้จัดกิจกรรมรับน้องกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งผ่านมาแล้วนับสิบปี ชาวนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ยังคงยึดมั่นในหลักการ “ครอบครัว” ในการรับน้องเสมอมา

 ปัจจุบันในส่วนของการรับน้องนั้น นอกจากจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแล้ว ยังเข้ามาดูแลในทุกวันของการรับน้องด้วย จะเป็นช่วงที่จับฉลากชื่อของน้องนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ออกมาแสดงความสามารถ น้องคนไหนที่มีความสามารถดี ก็จะช่วยส่งเสริมความสามารถนั้นต่อไป

Picture of admin admin
ริเริ่มโครงการ “ห่มน้องเหนือให้หายหนาว”
by admin admin - Thursday, 13 February 2014, 04:09 PM
 
0002

โครงการ “ห่มน้องเหนือให้หายหนาว” เกิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากการเล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องทางภาคเหนือในถิ่นทุรกันดารที่ยากแก่การเดินทางเข้าไปถึงและต้องประสบปัญหาภัยหนาวเนื่องจากการขาดแคลนเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในช่วงฤดูหนาว จึงได้เริ่มต้นทำโครงการนี้ขึ้นมา

ในปีแรกที่จัดโครงการนี้ขึ้น เป็นปีที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ยังคงเข้ามาในฐานะของรุ่นพี่บัณฑิตเพื่อช่วยเหลือดูแลน้อง ๆ และด้วยความคิดที่อยากจะให้น้อง ๆ ได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันและกัน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยร่วมดำเนินการกับน้อง ๆ นักศึกษาในการประสานงานกับเครือข่ายรุ่นพี่นิเทศศาสตร์ที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือในการค้นหาหมู่บ้านที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงดำเนินการรับบริจาคสิ่งของ
ทั้งเสื้อผ้า ผ้าห่ม และประสานงานกับรถเพื่อขนสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปยังพื้นที่เป้าหมายทางภาคเหนือ

ตั้งแต่การจัดโครงการในครั้งแรก จนกระทั่งปัจจุบันนี้ โครงการ “ห่มน้องเหนือให้หายหนาว” มีอายุรวมแล้วถึง ๑๒ ปีด้วยกัน และก็ได้เข้าร่วมพร้อมทั้งดูแลกิจกรรมในทุกครั้ง แม้กระทั่งในปัจจุบันที่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์ ก็ยังคงดูแล เข้าร่วมและดำเนินโครงการอยู่เรื่อยมา แต่ได้นำเอาโครงการดังกล่าว มาบูรณาการเข้ากับรายวิชาเรียน ได้แก่วิชาสื่อมวลชนกับสังคม ซึ่งภายหลัง เปลี่ยนไปเป็น รายวิชาสื่อมวลชนกับการเคลื่อนไหวของสังคม เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชา ได้มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะของสื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น
Picture of admin admin
๑. จัดตั้งชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
by admin admin - Thursday, 13 February 2014, 04:06 PM
 

0001

ริเริ่มและจัดตั้ง “ชมรมสื่อสร้างสรรค์” ซึ่งดำเนินการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้รึเริ่มแล้ว ยังได้รับตำแหน่งเป็นประธานชมรม จนกระทั่งปัจจุบันที่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ก็ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอีกด้วย

ชมรมสื่อสร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นชมรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน ที่จะให้คำแนะนำ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน
มากยิ่งขึ้น และยังคงดำเนินการเรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน โดยมีการจัดกิจกรรมรวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเอง อาทิ โครงการ “ห่มน้องเหนือให้หายหนาว” เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ ในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย หรือโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมสื่อสร้างสรรค์ และศึกษาดูงานพลังงานทดแทน (
CMC Camp)” หรือสนับสนุนโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “สู่ถนน ฅ. นิเทศฯ” เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงสายอาชีวะ ที่มีความประสงค์จะรับการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาในคณะหรือสาขาวิชา
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากจะจัดตั้งชมรม จนนำมาสู่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมแล้ว ยังได้มีการจัดและสนับสนุนกิจกรรมของภาควิชานิเทศศาสตร์มาโดยตลอด


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 Today Saturday, 27 February 27
28       
Skip สื่อประกอบการสอน (1/2559)

สื่อประกอบการสอน (1/2559)

Skip มคอ.3 (1/2559)Skip เอกสารประกอบการสอน (1/2559)

เอกสารประกอบการสอน (1/2559)

Skip มคอ. 3 ภาคเรียนที่ 1/2560Skip เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560 )Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560)Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)Skip มคอ.3 (ปีการศึกษา 2/2560)Skip เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)Skip แบบฝึกหัด (ปีการศึกษา 2/2560)Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 3-2560)

มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 3-2560)

Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 3-2560)

สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 3-2560)

Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 3-2560)

เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 3-2560)

Skip มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2560Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 1/2561)Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2561)Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2561)Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)

เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)

Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)

สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)

Skip มคอ .3 (ภาคเรียนที่ 1/2562)Skip เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562Skip สื่อประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 2/2562)Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2562)Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2562)Skip แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 2/2562)Skip มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2563Skip เอกสารประกอบการสอน 1/2563Skip สื่อประกอบการสอน 1/2563Skip แบบฝึกหัด 2/2563Skip มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2563Skip สื่อประกอบการสอน 2/2563Skip Side Bar