ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
Research Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Fri, 9 Dec 2016, 11:44 AM
เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Mon, 11 Jan 2016, 05:31 PM
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร" จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Wed, 14 Oct 2015, 06:08 PM
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Wed, 14 Oct 2015, 06:07 PM
ริเริ่มพิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์” Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Thu, 13 Feb 2014, 04:18 PM
ริเริ่มโครงการ “มนัสคารวะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Thu, 13 Feb 2014, 04:16 PM
ส่งเสริมการรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Thu, 13 Feb 2014, 04:14 PM
เปลี่ยนระบบการรับน้องใหม่และส่งเสริม “การรับน้องและประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์” Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Thu, 13 Feb 2014, 04:12 PM
ริเริ่มโครงการ “ห่มน้องเหนือให้หายหนาว” Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Thu, 13 Feb 2014, 04:09 PM
๑. จัดตั้งชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Thu, 13 Feb 2014, 04:06 PM
ห่มน้องเหนือให้หายหนาวครั้งที่ ๑๑ การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด Picture of admin admin admin admin 0 admin admin
Thu, 18 Jul 2013, 09:12 PM