ข้อมูลเวฟติดต่อ

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 
Skip ประวัติอาจารย์ธนิต พฤกธรา

ประวัติอาจารย์ธนิต พฤกธรา

Tanit

อาจารย์ธนิต พฤกธรา

อาจารย์หัวหน้าสแขนงโฆษณาและสือสารการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Skip ภาพกิจกรรทที่ได้ทำ

ภาพกิจกรรทที่ได้ทำ

บุคลากรในนิเทศาสตร์

Skip บทบาทหน้าที่ในการทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บทบาทหน้าที่ในการทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

หน้าที่ในการทำงาน

    1.การเรียนการสอน

    2.การบริการวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย

    3. ธรรมนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

   4. การทำงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

Skip กิจกรรมงานวิจัยและบริการวิชาการที่ผ่านมา

กิจกรรมงานวิจัยและบริการวิชาการที่ผ่านมา

ผลงานวิจัย

   การออกแบบสื่อเพื่อการพัฒนทุนทางสังคมตลาดนำศาลยา

  การออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ตลาดนำอัมพวากรณีศึกษาหิ่งห้อย

  การการใช้ภาพในการสื่อสารองค์กรกรณีศึกษามรภ.สวนสุนันทา(กำลังดำเนินการ)

งานบริการวิชาการ

  การบริการวิชาการการอบรมการทำของที่ระลึกตลาดนำศาลยา

  การบริการวิชาการการจัดแสดงแฟชั่นโชว์การใช้เสื้อยืดในการกระตุ้นทุนทางสังคม

  การบริการวิชาการการออกแบบสื่อป้องกันไข้เลือดออก

 การบริการวิชาการการใช้ภาพในการสื่อสารกับชุมชน

 การบริการวิชาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วนในเขตศาลยา

บทความวิชาการ

 

 

เวฟไซต์ที่พบเจอได้

   Facebook  Tanit Puxtaran

  Facebook Animationนิเทศ สวนนัน

  Hotmail  tAnit06_2@hotmail.com

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 วันนี้ จันทร์, 19 พฤศจิกายน 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip ความสามารถในการทำงาน

ความสามารถในการทำงาน

ความสามารถด้านการบริหารจัดการ

   - เป็นหัวหน้าสาขาขามาแล้ว2สาขาได้แก่โฆษณา/ภาพเคลื่อนไหว

  -  เดิมเคยผ่านงานศูนย์โรงพิมพ์/ศนย์ถ่ายภาพ/และศูนย์หนังสื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

    - มความสามารถในการบริหารการจัดกิจกรรมงานเนื่องจากมีประสบการณ์จากการทำงานและการเรียนการสอนวิชาสัมมนาและการจัดแสดงงานมากว่า6ปี

ความสามารถด้านวิชาการ

     - เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทั้งทฤษฎีปัติบัติ

    -   มีโอกาสได้ทำงานวิจัยมาจำมา2-3ปีแล้วทั้งงานเล็กงานใหญ่

   -  กำลังเขียนผลงานวิชาการ(กำลังดำเนินนการ)

ความสามารถด้านอื่นๆ

   - มีความสามารถด้านศิลปะระดับต้นจนถึงระดับสูง

   -  มีความสามารถในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานสิ่งพิมพ์/กราฟฟิค/งานตัดต่อ/งาน2D/3Dระดับต้น/และการทำงานในการออกแบบด้านโฆษณา

Skip Google Scholar

Google Scholar

Skip วิจัย ปีงบประมาณ 2561

ข่าวและประกาศ

หัวข้อ(ซ่อน)
ผู้เขียน(ซ่อน)
  คุณไม่สามารถอ่านกระทู้นี้ได้เพราะยังไม่ได้ทำการโพสต์ตอบในกระทู้
หัวข้อ(ซ่อน)
ผู้เขียน(ซ่อน)
  คุณไม่สามารถอ่านกระทู้นี้ได้เพราะยังไม่ได้ทำการโพสต์ตอบในกระทู้
หัวข้อ(ซ่อน)
ผู้เขียน(ซ่อน)
  คุณไม่สามารถอ่านกระทู้นี้ได้เพราะยังไม่ได้ทำการโพสต์ตอบในกระทู้

รายวิชาที่มีอยู่

ยังไม่มีรายวิชาในประเภทนี้


Skip เทอม3/60และ1/61Skip งานสอนเทอม2/60Skip งานสอนเทอม3/59Skip เอกสารเทอม1/60