[ REPLACE ME ]

You are not logged in. (Login)รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
Skip Main MenuSkip เกี่ยวกับผู้สอนSkip ตำแหน่งผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งผลงานทางวิชาการ

อาจารย์
ผู้ช่่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
Skip เอกสารประกอบการสอนSkip เอกสารการสอนและสื่อการสอน Skip Google Scholar

Google Scholar

Skip Login
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Today Sunday, 23 February 23 24 25 26 27 28 29
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip ข่าวสาร

ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2560 พร้อมท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ศูนย์ให้การศึกษา จังหวัดอุดรธานี

**************************************************************************

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, ผศ.ดร.สุคนธ์ เครือน้ำคำ และ นายเดชา อนันต์อิทธิ เข้าร่วมการประชุม ทบทวนแผนงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

*************************************************************************

ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

สวนสุนันทาเปิดหลักสูตร ผจก.ฟุตบอล

***********************************************************************

ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

หลักสูตรฟุตบอลเศรษฐกิจไทย

***********************************************************************

ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

ข่าวสด

***********************************************************************

ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

ดูงาน AFC Malaysia

"ปลอด"แจงกระทู้สดน้ำท่วม ลั่นปีนี้น้ำไม่ท่วมหนักซ้ำปี′54 ห่วงฝนถล่มน้ำใต้เขื่อน
เผยกลุ่มมหา′ลัยราชภัฏเล็งปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนเป็น 15 ส.ค.

Skip มคอ.3 Skip เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

Skip สื่อประกอบการสอน Skip มคอ.3 (ปีการศึกษา 2/2560)

มคอ.3 (ปีการศึกษา 2/2560)

Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียน 2/2560)

เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียน 2/2560)

Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2-2560)

สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2-2560)